สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 84 งวด
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้น 8.88% ต่อปี
อายุ
20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือน
7,500 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
อายุ
20-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ)
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 48 งวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
อายุ
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)
เงินเดือน
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
25-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 งวด
เงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
17-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 45,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 งวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือน
10,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
เริ่มต้น 17% ต่อปี
อายุ
20-60 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
อายุ
ไม่กำหนด
วงเงินสูงสุด
ไม่กำหนด
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือน
30,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20 ปีขึ้นไป
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้
ระยะเวลาคืนเงิน
ไม่กำหนด
เงินเดือน
8,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
20-64 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 3 แสนบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
25-59 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 60 งวด
เงินเดือน
ไม่กำหนด
ดอกเบี้ย
สูงสุด 24% ต่อปี
อายุ
20-65 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 งวด
เงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
ดอกเบี้ย
สูงสุด 25% ต่อปี
อายุ
17-70 ปี
วงเงินสูงสุด
ไม่เกิน 40,000 บาท
ระยะเวลาคืนเงิน
สูงสุด 36 งวด

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร

สำหรับใครที่ต้องการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือจะทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลโดยผู้สมัครจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อบุคคลให้เข้าใจก่อนเพราะว่าสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออนุมัติง่ายไม่เช็คภาระหนี้สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ทางธนาคารหรือสถาบันได้ทำการปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคลให้กับผู้ที่สนใจจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อจะได้นำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และจะมีการกำหนดระยะเวลาในการชำระคืนเงินโดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการขอสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายของแต่ละสถาบันการเงินหรือธนาคารเป็นผู้กำหนดนั่นเอง และสำหรับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลหรือ Personal Loan โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินที่

ปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลกับผู้สมัครนั้นโดยจะพิจารณาจากรายได้ของผู้ที่ยื่นขอสินเชื่อเพื่อนำมาประเมิน และมอบวงเงินที่เหมาะสมให้กับผู้สมัครรวมถึงการชำระเงินคืนที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดจากทางสถาบันการเงินหรือธนาคารที่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายนั่นเอง

การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้าง?ธนาคารไหนดี

มาดูกันเลยว่าสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายหรือการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้คือ 1.สินเชื่อส่วนบุคคลแบบมีหลักประกันโดยผู้สมัครจะต้องใช้หลักทรัพย์ประกันในการขอสินเชื่อ 2.สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยผู้สมัครไม่ต้องใช้หลักประกันในการขอ  3.สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยคงที่คือจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลคงที่ใน

การผ่อนชำระเงินคืน 4.สินเชื่อส่วนบุคคลอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยให้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวในการผ่อนชำระเงินคืนให้กับทางสถาบันการเงินหรือธนาคารจากการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และยังมีอีกหลายคนที่อยากทราบว่าถ้าจะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดีที่เป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 ขอบอกว่ายังมีอีกหลายธนาคารมากที่กำลังปล่อสินเชื่อไม่มีหลักประกัน และมีการอนุมัติง่ายแถมยังได้เงินจริง เช่นการขอสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ของธนาคารกสิกรไทย, สินเชื่อ Krungsri iFin ของธนาคารกรุงศรี, สินเชื่อส่วนบุคคลทีทีบี แคชทูโก และสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคล SPEEDY LOAN ของธนาคารไทยพาณิชย์ และผู้ที่สนใจยังสามารถเลือกได้อีกหลายธนาคารที่ให้คุณสามารถทำการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันรวมถึงการสมัครสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกันอีกเพียงเลย ทำให้ผู้สมัครสามารถเลือกแหล่งเงินกู้ส่วนบุคคลได้หลายแห่งมากเลยทีเดียว และทำให้ผู้สมัครได้รับการอนุมัติง่ายมาก ๆ

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลวงเงินสินเชื่อเท่าไหร่และคิดดอกเบี้ยยังไง

สำหรับใครที่จะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และอยากทราบว่าจะได้วงเงินเท่าไหร่นั้น โดยการสมัครสินเชื่อบุคคลที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดของสถาบันการเงินหรือธนาคารในการปล่อยเงินกู้ส่วนบุคคลจะให้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลคือส่วนมากแล้วจะมีการอนุมัติง่ายก็จริงอยู่ แต่การอนุมัติสินเชื่อของแต่ละธนาคารนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับว่าสินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยถูกแบบคงที่หรือแบบดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลคือ การคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผู้สมัครสินเชื่อบุคคลจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงตามไปด้วยนั่นเอง และสำหรับใครที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลไปแล้วโดยทางธนาคารจะวิเคราะห์สินเชื่อของธนาคารในส่วนของการวิเคราะห์สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่าย

ที่สุดเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ของผู้สมัครเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะได้รับเงินคืนตามวงเงินที่ปล่อยให้กับผู้สมัครที่กู้เงินไป โดยการวิเคราะห์สินเชื่อ personal loan ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนำมาใช้ในการคัดกรอง และจัดระเบียบกับผู้สมัครสินเชื่อแต่ละกลุ่มเพื่อการอนุมัติง่าย และสามารถมอบวงเงินให้กับผู้สมัครสินเชื่อบุคคลได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง

สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลใครบ้างที่เหมาะกับสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567

สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลคือจุดเริ่มต้นสำหรับใครต่อใครหลาย ๆ คนจะสามารถหาเงินจากแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายเพื่อนำเงินไปลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะมีสถาบันการเงินหรือธนาคารอีกหลายแห่งมากมาย และแต่ละแห่งนั้นล้วนแต่จัดโปรโมชั่นในการดึงดูดให้ผู้สมัครไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุด และถ้าถามว่าใครบ้างที่เหมาะกับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลถูกกฎหมายขอบอกว่าสำหรับการสมัครสินเชื่อบุคคลหรือการขอเงินกู้ส่วนบุคคลนั้นผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติที่จะสามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติง่ายที่สุดคือ พนักงานที่มีรายได้ประจำโดยจะต้องมีอายุ 20-60 ปี หรือบางแห่งก็จะกำหนดอายุที่ 20-70 ปี และผู้สมัครจะต้องมีอายุในการทำงานอย่างน้อย 4 เดือนขึ้นไป และมีรายได้ 7,000 บาทขึ้นไป โดยแต่ละแห่งก็จะกำหนดเงินเดือนไม่เหมือนกันโดยบางธนาคารก็จะกำหนดรายได้ที่ 15,000 บาทขึ้นไป และสำหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่

สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือการขอสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล และการขอสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 นี้ให้ใช้เอกสารแสดงรายได้จากการทำธุรกิจเช่น สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน และเอกสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการก็สามารถใช้เป็นเอกสารในการขอสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน และจะช่วยให้ผู้สมัครได้รับการอนุมัติง่ายในการขอสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 2567 นี้ สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข และส่งเอกสารครบถ้วนแล้วจะได้รับการอนุมัติง่ายมาก ๆ

Scroll to Top